Exagate Logo

TELEFON+90 212 275 73 22


E-MAİLinfo@exagate.com


İSTANBUL Yeşilce Mah. Doğa Sok.
Kökten Plaza No:6
34418 Kâğıthane

BLOG

VERİ MERKEZLERİ VE GÜÇ KULLANIMI VERİMLİLİĞİNİN ÖNEMİ

Güç Kullanımı Verimliliği ya da bir diğer bilinen adıyla PUE, 2007 yılında Green Grid tarafından elektrik tüketimindeki verimliliği artırmak amacıyla kullanılmaya başlanmış bir standarttır. PUE ölçümleri iki şekilde yapılabilir. Birincisi, PUE ölçümü yapılacak veri merkezinden alınan verilerin elle kontrol edilerek belli aralıklarla okunarak bir sisteme kaydedilerek hesaplanabilir. İkinci yöntem ise ölçümlerin IP PDU’lar tarafından sunuculardan ve enerji analizörlerinden alınan verileri bir Veri Merkezi Altyapı Yönetimi(DCIM) sistemine iletilerek otomatik olarak hesaplanması sağlanabilir.

Günümüzde pek çok veri merkezi yöneticisi tarafından PUE’nin önemini ya da işlevselliğini tam olarak benimsenmemiştir. Herkesin bildiği üzere PUE değerinin 1’e olabildiğince yakın olması veri merkezi verimliliği için en önemli koşullardan biridir. PUE değerinin 1’I göstermesi bir veri merkezindeki cihazların kullandığı gücün 100% verimlilikle çalışıyo olduğunu göstermektedir.

Güç Kullanımı Verimliliği ya da PUE’nin hesaplanması;
(Veri merkezinde kullanılan soğutma+aydınlatma+bilgi işlem cihazları+diğer elektriksel cihazların kullandığı enerji)/ (Bilgi işlem ekipmanlarının kullandığı enerji)
Olarak hesaplanmaktadır. Bu sebepten dolayı PUE hiçbir zaman 1 olamaz.

(Veri merkezinde kullanılan soğutma+aydınlatma+bilgi işlem cihazları+diğer elektriksel cihazların kullandığı enerji)/ (Bilgi işlem ekipmanlarının kullandığı enerji)x100
Bu iki parametre dikkate alınarak ortaya konulan enerji sarfiyatı veri merkezlerinin verimliliği açısından aşağıdaki gibi listelenmektedir.

PUE DCiE Verimlilik Seviyesi
3.0 %33 Düşük Verimlilik
2.5 %40 Verimsiz
2.0 %50 Ortalama
1.5 %67 Verimli
1.0 %83 Oldukça VerimliUptime Institute’ün yaptığı araştırmalar çerçevesinde ortalama bir veri merkezinin PUE değeri 2.5’tir. Bu bilgi işlem cihazlarına gelen her 2.5 watt’lık elektriğin sadece 1 watt’ı bilgi işlem ekipmanları tarafından kullanıldığını göstermektedir.

Verimliliğin düşmesine sebep olan;
Soğutma tesisatının doğru yapılmaması
Yüksek verimlilikli UPS kullanılmaması
IT ekipmanları dışındaki diğer cihazların verimli kullanılmaması

PUE değerini verimli seviyelerde tutmak için yapılabilecek düzenlemeler arasındadır. PUE değerini iyileştirmek için yapılabilecek uygulamalardan en önemlisi düzenli olarak IT ekipmanlarının bu ölçümü yapabilmesidir. Bunun için kullanılabilecek IP PDU, veri merkezlerindeki güç sarfiyatının nereye ve ne kadar harcandığını göstermede büyük ölçüde yarar sağlayacaktır.

Veri merkezinizin verimini artırmak ve PUE değerini öğrenmek için bizimle iletişime geçin.